سید مجتبی امامی

آثار و ایده‌ها

سید مجتبی امامی

آثار و ایده‌ها

مشخصات بلاگ

در حال حاضر صرفاً آثار علمی اینجانب در صفحه «آثار علمی» نمایش داده شده است.

مقالات علمی-پژوهشی

سید مجتبی امامی، حسین خصاف مفرد و محمدمهدی ذوالفقارزاده. (1391). «آموزش میان‌رشته‌ای مدیریت دولتی در ایران: الزامات برنامه‌ریزی درسی». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (4): 107-143.    پیوند مقاله در مجله

 

امیری، علی‌نقی؛ دانایی‌فرد، حسن؛ زارعی‌متین، حسن؛ و امامی، سید مجتبی. (1390). «فهم جوهرۀ خط­‌مشی­‌های عمومی: واکاوی نظری تقلیدپذیری خط­‌مشی­‌گذاران ملّی». دوفصلنامۀ اندیشۀ مدیریت راهبردی، 5 (1): 5-44.  پیوند مقاله در مجله

 

امامی، سید مجتبی؛ بنافی، مسعود؛ و سجادیه، سید علیرضا. (1389). «تحلیلی انتقادی بر به‌کارگیری شاخص‌­های مرسوم جهانیِ توسعه». فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 15 (1): 135-190.  پیوند مقاله در مجله

مقالات تخصصی

امامی، سید مجتبی. (1391). «مدیریت تقلیدپذیری در خط‌مشی‌های عمومی: ضرورتی در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت». مقاله ارائه شده در سلسله نشست‌های تخصصی طراحی نقشه راه در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت. دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.

امامی، سید مجتبی. (1391). «آسیب‌شناسی حرکت‌های جاری برای دستیابی به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: مداقّه‌هایی از منظر خط‌مشی‌گذاری عمومی». مقاله ارائه شده در سلسله نشست‌های تخصصی طراحی نقشه راه در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت. دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.

 

امامی، سید مجتبی؛ کوشازاده، علی؛ و سلیمی، غلامرضا؛ (1387). «پیش‌­درآمدی بر مطالعات عدالت سازمانی در اسلام». فصلنامه برداشت دوم، سال پنجم (سری جدید)، شماره 8: 103-133.  

 

دانایی­‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی. (1386). «استراتژی­‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­‌پردازی­ داده­‌بنیاد». دوفصلنامه اندیشه مدیریت، 1(2): 69- 97.