کارشناسی و کارشناسی ارشد


رشته معارف اسلامی و مدیریت  - گرایش مدیریت صنعتی
دانشگاه امام صادق علیه السلام: 1378 تا 1385
پایان‌نامه: یافتن پرسش‌ها و جهت­‌گیری­‌های اصلی تئوری­‌های تغییر سازمانی (با استفاده از روش تئوری­‌سازی داده‌بنیاد)

استاد راهنما: دکتر حسن دانایی­‌فرد

استاد مشاور: دکتر علی رضاییان

استاد داور: دکتر علی اصغر پورعزّت

کسب نمره 20

دکتری

رشته مدیریت دولتیگرایش تصمیم‌­گیری و خط‌­مشی­‌گذاری عمومی

دانشگاه تهران- پردیس قم:  1385 تا 1391

پایان‌نامه: فهم فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران: پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

اساتید راهنما: دکتر علی‌نقی امیری؛ دکتر حسن دانایی‌فرد

اساتید مشاور: دکتر حسن زارعی‌متین؛ دکتر مصباح‌الهدی باقری

کسب نمره 20